Disclaimer E-mail

Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Experts in Flex staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen.

This e-mail may be confidential and is intended for the addressee’s eyes only. If you are not then intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Experts in Flex is neither liable for the proper nor complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. Experts in Flex accepts no liability for any loss or damage caused by the presence of a virus.