Ik wil een bedrijf kopen

Bij een bedrijfsovername is het voor de kopende partij van belang om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van de onderneming, o.a. de positie in de markt, het menselijke kapitaal, recruitment, kwaliteit van systemen en digitalisering, de financiële/fiscale situatie en de compliance binnen het HR-flexdomein.

Voordat een voorgenomen bedrijfsovername wordt geëffectueerd, is het zeer verstandig om een gedegen due diligence uit te laten voeren. Hierdoor krijgt de koper een goed beeld over de kwaliteit en de echte waarde van de over te nemen onderneming. De diepgang en de onderwerpen die opgenomen worden in de due diligence stemmen we uiteraard onderling af.

Het komt regelmatig voor dat op basis van onze bevindingen de koper besluit om de overname niet te effectueren of dat er substantiële aanpassingen worden gedaan in de gemaakte afspraken. Welke risico’s of fouten een koper acceptabel vindt is voor iedere partij verschillend. Wij zien het als onze taak om de risico’s en fouten in beeld te brengen en te kwantificeren, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken over het effectueren van het overnameproces.

Maak een keuze uit onderstaande opties voor verdere informatie:

Meer weten?

Neem dan contact op met onze expert Henk Geurtsen: 06 2484 3811

Due Diligence expert in Flex Henk Geurtsen