8 vragen over…de ET-regeling

In de rubriek Flexvraag van het Flexmarkt magazine beantwoordt Henk Geurtsen vragen over onderwerpen in de flexbranche.

1. Wat is de ET-regeling?

Dit is een fiscale regeling waarbij voor werknemers uit het buitenland die tijdelijk in Nederland werken, onder allerlei voorwaarden een deel van het bruto loon mag worden “uitgeruild” voor een netto vergoeding..

2. Mag de ET-uitruil worden toegepast als de arbeidsmigrant zelf huisvesting regelt?

Ja dat mag. Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van dubbele huisvestingskosten. Als uitzendbureau moet je dan dus kwitanties of kopieën van bankafschriften hebben om dat aan te tonen. Woont iemand gratis bij een vriend(in), dan is er geen sprake van dubbele kosten en dus ook geen ET-uitruil.

3. Mogen we uitgaan van gemiddelde huisvestingskosten per persoon?

Nee, dat mag niet. Er mag op persoonsniveau geen sprake zijn van een uitruil die hoger is dan de werkelijke kosten. Wel mag met een standaardbedrag worden gewerkt, maar dan moet dat het laagste bedrag zijn dat wordt toegepast. Een standaardbedrag is administratief veel eenvoudiger, maar leidt tot niet benutte ET-uitruil.

4. Mag een arbeidsmigrant in een huis wonen dat niet SNF-gecertificeerd is?

Ja en nee. Heeft de migrant dit zelf geregeld, dan mag dit. Is er sprake van een overeenkomst tussen het uitzendbureau en de arbeidsmigrant over het gebruik of de huur en/of is het de bedoeling dat er huisvestingskosten met het loon worden verrekend, dan moeten alle partijen in de keten SNF-gecertificeerd zijn.

5. Mogen we de reiskosten ‘home leave’ uitdrukken in een bedrag per uur?

Ja dat mag. Ook hier geldt dat het totaalbedrag nooit meer mag zijn dan de werkelijke kosten.

6. Hoe moeten we de reiskosten ‘home leave’ berekenen?

De norm voor de reiskosten is (maximaal) 0,19 euro per werkelijke kilometer, mits iemand met de eigen auto naar huis gaat. Meerijden leidt niet tot recht op een vergoeding. Gaat iemand met bus of vliegtuig naar huis, dan mogen maximaal die werkelijke kosten worden vergoed. In de praktijk is dat over het algemeen veel minder dan 0,19 euro per km.

7. Hoe moeten we de reiskosten administreren?

Vooraf wordt over het algemeen een berekening gemaakt van het aantal keren dat iemand in een jaar naar huis zal gaan en welke kosten(vergoeding) dat met zich meebrengt. Als er geen ‘declaraties’ worden vastgelegd van de werkelijke reizen naar huis en of dit met eigen auto is of op een andere manier, dan is niet aannemelijk te maken dat de vergoeding niet bovenmatig is geweest. Dit kan grote fiscale consequenties hebben.

8. Wat zijn gevolgen van ET-uitruil voor de transitievergoeding?

Het Ministerie van SZW heeft ons bevestigd dat de kosten van de ET-uitruil in mindering mogen worden gebracht op de grondslag waarover de transitievergoeding wordt berekend. Lees het volledige antwoord van SZW op deze pagina. Hierbij kun je je uiteraard afvragen of het vanuit goed werkgeverschap netjes is om de ET-uitruil in mindering te brengen op de grondslag voor de transitievergoeding. Die afweging moet ieder voor zich maken. Jurisprudentie over dit specifieke onderwerp is er (nog) niet. Het in mindering brengen van de ET-uitruil leidt in de meeste gevallen tot een ongeveer tien tot twintig procent lagere transitievergoeding.